Poporul nostru nu este sceptic ci realist

"Poporul nostru nu e sceptic, ci realist; are o judecată lucidă şi un calm pe care nu şi-l pierde uşor. El intuieşte just până unde poate fi modificată realitatea cu puterile omeneşti."

Părintele Dumitru Stăniloae
1903 - 1993

Trăsăturile neamului românesc

"Trăsătura cea mai cuprinzătoare şi mai definitorie a neamului nostru: armonia."

Părintele Dumitru Stăniloae
1903 - 1993

Mântuirea și responsabilitatea

"Mântuirea stă în strânsă legătură cu responsabilitatea."

Părintele Dumitru Stăniloae
1903 - 1993

Nu există om anațional

"Nu exista om anaţional. Nici Adam, măcar, n-a fost anaţional, ci a vorbit o limbă, a avut o anumită mentalitate, o anumită construcţie psihică şi trupească."

Părintele Dumitru Stăniloae
1903 - 1993

Omul este centrul și stăpânul lumii

"Ascetica ortodoxă derivă din ideea că omul e centrul şi stăpânul lumii create."

Părintele Dumitru Stăniloae
1903 - 1993

Viața nu poate fi cunoscută rațional

"Viaţa nu poate fi cunoscută raţional, ci numai experimental."

Părintele Dumitru Stăniloae
1903 - 1993

Națiunile sunt eterne în Dumnezeu

"Naţiunile sunt, după cuprinsul lor, eterne în Dumnezeu. În fiecare se arată o nuanţă din spiritualitatea Sa nesfârşită."

Părintele Dumitru Stăniloae
1903 - 1993

Ortodoxia este unul din factorii istorici care au plămădit sufletul românesc

"Român însemnează o anumită structură spirituală, formată de-a lungul istoriei, în care structură spirituală există ca o parte integrantă sau esenţială Ortodoxia, unul din factorii istorici care au plămădit sufletul românesc, aşa cum este el azi."

Părintele Dumitru Stăniloae
1903 - 1993

Îndreptarea oamenilor nu se face prin anularea calităților naționale

"Scoaterea oamenilor din starea păcătoasă nu se face prin anularea calităţilor naţionale, ci prin îndreptarea naturii omeneşti în general."

Părintele Dumitru Stăniloae
1903 - 1993

Părintele Dumitru Stăniloae

1903 - 1993
  • 16 Noiembrie 1903
  • Vlădeni, Brașov
  • Profesor, Ziarist, Teolog, Scriitor, Monah, Preot, Duhovnic român
  • 5 Octombrie
  • 05 Octombrie 1993
  • București, Mănăstirea Cernica
  • român
  • ortodoxă