Crăciunul - ziua milosteniei

"În această zi în care Domnul a venit la robii Săi, să se plece şi stăpânii în iubire spre robii lor! În această zi în care Cel Bogat a sărăcit pentru noi, să-l lase şi bogatul pe cel sărac să ia parte la masa lui! În această zi ni s-a arătat un dar pe care nu l-am cerut. Să dăm, aşadar milostenie celor ce ne-o cer cu glas mare!"

Sfântul Efrem Sirul
306 - 373

Nașterea Domnului (Crăciunul)

Crăciunul - ziua smereniei lui Dumnezeu

"În această zi în care Dumnezeu a venit la păcătoşi, cel drept să nu se ridice în cugetul său mai presus de cel păcătos!"

Sfântul Efrem Sirul
306 - 373

Nașterea Domnului (Crăciunul)

Crăciunul - ziua iertării

"În această zi a iertării, nimeni să nu-şi răzbune vreo greşeală! În această zi a bucuriei să nu împărţim dureri! În a ceastă zi blândă să nu fim aspri! În această zi liniştită să nu fim arţăgoşi!"

Sfântul Efrem Sirul
306 - 373

Nașterea Domnului (Crăciunul)

Nu locul îl mântuiește pe om

"Nu locul îl mântuiește pe om, ci libera lui voie. Adam, strămoșul nostru, a căzut chiar din rai, iar dreptul Lot s-a păzit chiar în Sodoma"

Sfântul Efrem Sirul
306 - 373

Lauda creștinilor este fapta de iubire

"Lauda creştinilor este primirea străinilor şi milostivirea. Lauda şi mântuirea creştinilor este că, totdeauna, la masa lor, săracii şi sărmanii şi străinii să mănânce împreună cu ei, că din casa lor Hristos niciodată nu va lipsi. "

Sfântul Efrem Sirul
306 - 373

Cunoașterea Sfintei Scripturi

"A nu ști Scriptura e un neajuns pentru om, dar cel ce o cunoaște și o neglijează are un îndoit neajuns."

Sfântul Efrem Sirul
306 - 373

Taie păcatul de la prima lui apariție

"Orice patimă e mai ușor s-o învingi de la prima ei apariție, decât atunci când ea se va împuternici, se va transforma în deprindere și te va stăpâni ca o a doua natură."

Sfântul Efrem Sirul
306 - 373

Roagă-te cu dragoste pentru aproapele tău!

"Rugăciunile care, ridicându-se către Dumnezeu, nu au dragoste într-însele, rămân după ușă (nu ajung la Dumnezeu, nu sunt ascultate de El), pentru că numai dragostea deschide ușile rugăciunii."

Sfântul Efrem Sirul
306 - 373

Te poți mântui în orice loc de pe acest pământ

"Nu locul îl mântuiește pe om, ci libera lui voie. Adam, strămoșul nostru, a căzut chiar în rai, iar dreptul Lot s-a păzit chiar în Sodoma."

Sfântul Efrem Sirul
306 - 373