Totdeauna propria trândăvie aduce pagubă oamenilor

"Nu diavolul aduce pagubă oamenilor, ci totdeauna propria lor trândăvie doboară pe cei ce nu sunt cu luare aminte asupra lor."

Sfântul Ioan Gură de Aur
347 - 407
biblia-co-banner.png (38,665 bytes)

Citate pe autori