Întristările provenite din slavă deșartă

"Precum nopţile urmează zilelor şi iernile verilor, la fel şi întristările şi durerile urmează slavei deşarte şi plăcerii, fie în timpul de faţă, fie în cel viitor."

Sfântul Maxim Mărturisitorul
580 - 662
Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori