Europa fără Hristos

"Fără Hristos, Europa este cel mai sărac cerşetor şi cel mai crud tâlhar al lumii acesteia."

Sfântul Nicolae Velimirovici
1881 - 1956
Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori