Grijile care nu contribuie la evlavie, sunt lumești

"Orice grijă, chiar dacă n-ar părea să aibă ceva din cele oprite, dacă nu contribuie la evlavie, este lumească."

Sfântul Vasile cel Mare
330 - 379
Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori