Editura Institutul Biblic (IBMBOR)

Ascetica și mistica Bisericii Ortodoxe
Preotul Profesor Dumitru Stăniloae
Dogmatică
Sfântul Ioan Damaschin
Pedagogul
Sf. Clement Alexandrinul
Regulile mici
Sfântul Vasile cel Mare