Soțul trebuie să demonstreze soției că o iubește

"Soţul trebuie neapărat să dovedească în mod practic soţiei că o iubeşte. Firea femeii este atât de slabă, încât îndată ce vede că soţul arată o oa­recare amabilitate unei alte femei, fie colegă de serviciu, fie prietenă, în sufletul ei se aprinde in­vidia. Nu pentru că ar fi o pornire pătimaşă ci, din pricina dragostei ce i-o poartă soţului, doreş­te ca acesta să-i aparţină în întregime."

Arhimandrit Efrem Vatopedinul

Dragostea întru toate

"Toate ale voastre cu dragoste să se facă."

Sfântul Apostol Pavel
3 - 67

Doctorie împotriva mâniei

"Mai anevoie de biruit sunt patimile iuțimii decât ale părții poftitoare. De aceea a și dat Domnul, ca o doctorie mai tare împotriva ei, porunca dragostei."

Sfântul Maxim Mărturisitorul
580 - 662
Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori