Fă binele și nu căuta răsplată

"Cel ce face binele și caută răsplată, nu slujește lui Dumnezeu, ci voii sale."

Sfântul Marcu Ascetul

Binele nu se face cu de-a sila

"Nimeni să nu silească pe aproapele său, nici măcar pentru a-i face un bine. Nici Domnul nu intră nechemat."

Părintele Nicolae Steinhardt
1912 - 1989

Să ne cercetăm conștiința

"Pe cei ce trăiesc în fapta bună să-i fericim, nu pe cei aflaţi în sărăcie ci pe cei stăpâniţi de răutate să-i plângem, nu la cele de faţă să căutăm , ci la cele viitoare să ne uităm, nu haina cea dinafară, ci conştiinţa fiecăruia să o cercetăm."

Sfântul Ioan Gură de Aur
347 - 407

Să socotim pierdută ziua în care nu am ajutat pe cineva

"Iubiţii mei în Hristos, să facem din toată inima faptele milostivirii, socotind pierdută ziua în care n-am ajutat pe cineva fie cu vorba bună, fie împărtăşindu-i din inimă necazurile şi suferinţele, fie mijlocind prin rugăciune pentru el înaintea lui Dumnezeu."

Sfântul Ierarh Luca al Crimeei
1877 - 1961

Fapta să țină locul cuvântului

"Procedează astfel încât fapta să ţie locul cuvântului şi vorbeşte astfel încât cuvântul să ţină locul faptei."

Părintele Dometie Manolache
1924 - 1975

Lumea este plină de vorbe, dar puțini trec la fapte

"Lumea este plină de vorbe, dar puţini sunt care pun poruncile Evangheliei în practică. Prind foarte bine şi cuvântul duhovnicesc, sfatul, mustrarea, îndemnul, predica, cărţile bune. Dar de la cuvinte trebuie să trecem şi la fapte, că după faptele tale te voi judeca zice Domnul."

Părintele Paisie Olaru
1897 - 1990

Fă-le bine tuturor!

"Fă-i prietenului bine, ca de rău să şi-l fereşti, iar duşmanului fă-i bine, ca să poţi să-l cucereşti."

Poetul Traian Dorz
1914 - 1989

Toate virtuțile vor fi răscântărite și răsplătite

"Am greși dacă, văzând prețuirea pe care o dă Dumnezeu milosteniei, am socoti că toate celelalte fapte bune – mucenicia, rugăciunea, ostenelile pentru virtute – vor fi trecute cu vederea. Toate vor fi răscântărite și răsplătite: faptele, cuvintele, gândurile. Dar în prețuirea așa de mare dată unor fapte așa de simple se ascunde o taină de mare pogorământ și de dragoste de oameni din partea lui Dumnezeu. Aceasta reprezintă prețul cel mai scăzut de mântuire care i se cere omului ca să nu rămână nici un om pe lume care să spună că nu a putut să se mântuiască știind că nu se află om pe pământ care să nu poată săvârși asemenea fapte de milostenie."

Părintele Benedict Ghiuş
1904 - 1990

Fă și tu ceea ce înveți pe alții!

"Nimic nu este mai uşor decât a învăţa pe alţii şi nimic nu este mai greu decât a face ceea ce înveţi pe alţii."

Părintele Cleopa Ilie
1912 - 1998

Pune început bun vieții tale

"Niciodată nu este prea târziu pentru a pune început bun."

Părintele Cleopa Ilie
1912 - 1998
Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori