Amintirea celor adormiți

"Cei morți contină să trăiască și pe pământ, în amintirea celor vii, prin faptele lor bune"

Poetul Traian Dorz
1914 - 1989

Mărturisirea credinței este o dăruire

"Slujba celor care predică doar cu buzele este foarte ușoară, însă mărturisirea celor cu fapta și adevărul este grea. Mărturisirea nu este o datorie ci o dăruire."

Poetul Traian Dorz
1914 - 1989

Vorbirea de Dumnezeu

"Nimic nu e mai jalnic ca vorbirea despre Dumnezeu, stând în afară de Dumnezeu."

Sfântul Grigorie Teologul
329 - 390

Raiul este aproape

"Raiul este aproape, depinde care îţi este natura faptelor. Dacă faci un lucru bun, o faptă generoasă, nu simţi că pluteşti? Ei, atunci intuieşti natura Raiului, te simţi ca în Rai "

Părintele Iustin Pârvu
1919 - 2013

Trupul, slujitor spre lucrarea celor bune

"Cel ce îşi păstrează trupul nesupus plăcerii şi sănătos, îl are împreună slujitor spre lucrarea celor bune."

Sfântul Maxim Mărturisitorul
580 - 662

Să nu dai sfaturi pe care nu le-ai trăit

"Niciodată să nu dai sfat nimănui, până când nu l-ai trăit tu! Cel ce dă sfat, dar el nu l-a trăit, este ca izvorul de apă pictat pe perete."

Părintele Cleopa Ilie
1912 - 1998
Mari duhovnici | Părintele Cleopa Ilie
Tag-uri:

Parabola luminii din sfeșnic și a cetății de pe vârful muntelui

"Voi sunteţi sarea pământului; dacă sarea-şi va pierde gustul, cu ce se va săra?; de nimic nu mai e bună, decât să fie aruncată afară şi călcată în picioare de oameni. Voi sunteţi lumina lumii; nu poate să se ascundă cetatea din vârful muntelui; nici aprinde cineva făclie şi o pune sub obroc c, ci în sfeşnic, şi ea le luminează tuturor celor din casă. Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât ei să vadă faptele voastre cele bune şi să-L slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri." (Evanghelia după Matei 5, 13-16)

Domnul Iisus Hristos

Parabola luminii din sfeșnic și a cetății de pe vârful muntelui

Parabola nr.2

Sursa: Matei 5, 13-16

Toate se fac la vremea lor

"Dacă acuma nu te silești, va veni timpul când, și să vrei, nu vei mai putea să faci ceea ce acum treci cu vederea."

Părintele Iosif Isihastul
1898 - 1959
Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori