Numai creștin fiind mă vizitează fericirea

„Numai creștin fiind mă vizitează - în pofida oricărei rațiuni - fericirea. Numai datorită creștinismului nu umblu crispat, jignit, pe străzile diurne, nocturne ale oraşului - și nu ajung să fiu și eu unul dintre acele cadavre pe care le poartă vii apa curgătoare a vieții. Și nu mă număr printre cei care n-au înțeles încă că mai fericit este a da decât a lua.”

Părintele Nicolae Steinhardt
1912 - 1989

Fericirea vine dinlăuntrul nostru

"Să nu așteptaţi fericirea să vină din altă parte decât dinăuntrul vostru, unde sălăşluieşte Hristos."

Valeriu Gafencu
1921 - 1952
Mărturisitori din temnițele comuniste | Valeriu Gafencu
Tag-uri:

Curăția inimii

"Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu."

Domnul Iisus Hristos

Fii blând!

"Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul."

Domnul Iisus Hristos
biblia-co-banner.png (38,665 bytes)

Citate pe autori