Nașterea păcatelor în suflet

"Din micimea sufletească se nasc multe: cârtirea, neauzirea, nerușinarea, hula, necunoașterea și multe altele. Iar mândria și deznădejdea sunt surori bune una cu cealaltă, din care se nasc mii de fii, contribuind cu toții la pierderea sufletului."

Părintele Iosif Isihastul
1898 - 1959

Cum apare mândria în suflet

"Veghează cu tărie să nu încolțească în tine trufia. Ea apare însă pe nesimțite, mai cu seamă atunci când te superi și îți ieși din fire pe alții, din cele mai neînsemnate motive."

Sfântul Ioan de Kronstadt
1829 - 1908

Despre omul încrezut și mândru

"Aşadar, omul slab la minte şi încrezut pentru toate cele ce i se par nu după planul lui se supără, se mânie, se tulbură, cârteşte şi nu primeşte chiar de ar fi de folos. Omul încrezut şi mândru se prinde de o craca uscată şi nu ştie că sfatul mai multora este sfatul lui Dumnezeu."

Părintele Paisie Olaru
1897 - 1990

Parabola casei clădite pe stâncă și a celei clădite pe nisip

"De aceea, tot cel ce aude aceste cuvinte ale Mele şi le plineşte, i se va asemăna bărbatului înţelept care şi-a clădit casa pe stâncă. Şi a căzut ploaia şi au venit puhoaiele şi au suflat vânturile şi au izbit în casa aceea, dar ea n'a căzut, fiindcă era întemeiată pe stâncă. Dar cel ce aude aceste cuvinte ale Mele şi nu le plineşte, i se va asemăna bărbatului nechibzuit care şi-a clădit casa pe nisip. Şi a căzut ploaia şi au venit puhoaiele şi au suflat vânturile şi au izbit în casa aceea şi ea a căzut. Şi mare i-a fost căderea!“" (Evanghelia după Matei 7, 24-27 )

Domnul Iisus Hristos

Parabola casei clădite pe stâncă și a celei clădite pe nisip

Parabola nr.3

Sursa: Matei 7, 24-27

Atracția de a conduce, de a fi politician

"În general, oamenii ajung conducători prin setea lor de dominaţie, prin dorinţa de a dispune de semenii lor, nu prin chemare. Există o voluptate a puterii politice, foarte răspândită mai ales la acei ce trăiesc numai pe plan social şi care, aşa cum sunt dăruiţi, izbândesc foarte adesea. Din această voluptate se nasc întotdeauna formele întoarse ale conducerii, aşa cum sunt demagogia şi tirania."

Ernest Bernea
1905 - 1990

Încetarea patimilor și strecurarea mândriei

"Când patimile îsi înceteaza lucrarea, fie pentru că se ascund pricinile lor, fie pentru că se depărtează dracii în chip viclean, se strecoară mândria."

Sfântul Maxim Mărturisitorul
580 - 662

Cei mândri sunt ispitiți de demoni

"Sufletele celor mândri suferă de-a pururea din partea demonilor (cuvânt primit de la Hristos Însuși)."

Sfântul Siluan Athonitul
1866 - 1938
Sfinți Părinți | Sfântul Siluan Athonitul
Tag-uri:
Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori