Bradul împodobit trebuie să arate curățenia familiei

"Bine facem că împodobim bradul. Numai că bradul trebuie să exprime forma văzută a formei interioare împodobite. Pentru că altfel este nimic, este o cheltuială. Dacă el arată curăţenia familiei, dacă el arată podoaba sufletului nostru, atunci arată şi credinţa noastră. Fericită este acea familie, în care soţul, soţia, copiii, toţi din casă s-au împărtăşit, s-au spovedit, şi au ţinut post în această perioadă."

Părintele Nicolae Tănase

Crăciunul - întâlnirea Dumnezeirii cu umanitatea

"Astăzi Dumnezeirea S-a întipărit pe Sine Însăşi în umanitate, ca şi umanitatea să se întipărească şi să se facă podoabă în pecetea dumnezeirii!"

Sfântul Efrem Sirul
306 - 373

Nașterea Domnului (Crăciunul)

Crăciunul - ziua împăcării

"În această zi s-a deschis uşa înaltului cerului rugăciunilor noastre. Şi noi să deschidem uşile noastre celor care n-au greşit şi ne roagă de iertare!"

Sfântul Efrem Sirul
306 - 373

Nașterea Domnului (Crăciunul)

Crăciunul - ziua milosteniei

"În această zi în care Domnul a venit la robii Săi, să se plece şi stăpânii în iubire spre robii lor! În această zi în care Cel Bogat a sărăcit pentru noi, să-l lase şi bogatul pe cel sărac să ia parte la masa lui! În această zi ni s-a arătat un dar pe care nu l-am cerut. Să dăm, aşadar milostenie celor ce ne-o cer cu glas mare!"

Sfântul Efrem Sirul
306 - 373

Nașterea Domnului (Crăciunul)

Crăciunul - ziua smereniei lui Dumnezeu

"În această zi în care Dumnezeu a venit la păcătoşi, cel drept să nu se ridice în cugetul său mai presus de cel păcătos!"

Sfântul Efrem Sirul
306 - 373

Nașterea Domnului (Crăciunul)

Crăciunul - ziua iertării

"În această zi a iertării, nimeni să nu-şi răzbune vreo greşeală! În această zi a bucuriei să nu împărţim dureri! În a ceastă zi blândă să nu fim aspri! În această zi liniştită să nu fim arţăgoşi!"

Sfântul Efrem Sirul
306 - 373

Nașterea Domnului (Crăciunul)

Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori