Răstignirea trupului

"Unii își răstignesc trupul nu pentru dezpătimire ci pentru patimi și pofte."

Sfantul Teofan Zăvorâtul
1815 - 1891

Câte binefaceri nu mi-a adus până acum credinţa în Hristos!

"Câte binefaceri nu mi-a adus până acum credinţa în Hristos! Nu le ştiu numărul şi nu voi vorbi despre fiecare în parte, ci numai despre una: de câte ori nu mi-a adus linişte, nu mi-a scos sufletul din tulburare, nu mi-a alungat patimile! De câte ori nu mi-a îndreptat pornirile strâmbe ale inimii, de câte or nu m-a curăţat de păcate, nu mi-a scăpat sufletul de moarte!"

Sfântul Ioan de Kronstadt
1829 - 1908

Încetarea patimilor și strecurarea mândriei

"Când patimile îsi înceteaza lucrarea, fie pentru că se ascund pricinile lor, fie pentru că se depărtează dracii în chip viclean, se strecoară mândria."

Sfântul Maxim Mărturisitorul
580 - 662

Doctorie împotriva mâniei

"Mai anevoie de biruit sunt patimile iuțimii decât ale părții poftitoare. De aceea a și dat Domnul, ca o doctorie mai tare împotriva ei, porunca dragostei."

Sfântul Maxim Mărturisitorul
580 - 662

Iubirea vrăjmașilor eliberează răul din tine

"Când Mântuitorul poruncește iubirea de vrăjmași, El n-o face ca să te îngenuncheze în fața celui rău, ci ca să te elibereze de răul din tine și în felul acesta să-l limiteze."

Părintele Arsenie Boca
1910 - 1989

Lupta cu patimile

"Omul nu poate fi cu desăvârșire liber de patimi; dar le poate stăpâni."

Sfântul Vasile cel Mare
330 - 379

Patima este un dor nesfârșit de Dumnezeu umplut cu cele materiale

"Patima este un dor nesfârșit pe care noi îl punem la ceva foarte sfarșit. Patima nu e altceva decât sfâșierea unei încercări, unei pliniri cu de-ale materiei a ceea ce este în sine o stare duhovnicească."

Părintele Rafail Noica

Comemorări

Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori