Pe calea lui Dumnezeu se umblă prin cruce și moarte

"Când te afli la lărgime să nu te bucuri, iar cînd te afli în necazuri, să nu te întristezi, şi să nu le socoteşti pe acestea ca străine de calea lui Dumnezeu. Căci pe calea Lui se umblă din veac şi din neam în neam prin cruce şi moarte."

Sfantul Isaac Sirul
640 - 700

Hristos S-a făcut păcat și ocară pentru noi

"Căci după cum Hristos S-a făcut pentru noi blestem ca să ne răscumpere de sub blestemul Legii și S-a făcut chiar păcat ca să se ridice prin El păcatul lumii, tot așa S-a făcut El și ocară pentru ca să înlăture de pe noi ocara păgânătății, dar această ocară a lui Hristos a fost socotită ca fiind mai prețioasă decât comorile Egiptului. De aceea a și părăsit Moise curtea împărătească a lui Faraon și a ales ocara credinței."

Sfântul Ambrozie al Milanului
340 - 397

Datoria mea este să apăr pe Mântuitorul nostru jignit!

"La vederea mascaradelor blasfemiatoare şi a batjocurilor îndreptate asupra Domnului nostru Iisus Hristos inima mea strigă cu putere: Nu pot să tac! [...] datoria mea este să apăr prin propovăduire pe Mântuitorul nostru jignit şi să laud nemăsurata Lui milostivire faţă de neamul omenesc."

Sfântul Ierarh Luca al Crimeei
1877 - 1961
Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori