După legea lui Darwin, bolnavii trebuie lăsați să moară

"Chiar faimoasa lege, zisă naturală, a lui Darwin, lupta pentru trai, ne invită să nu-i cruțăm pe bolnavi - care să fie suprimați ca niște concurenți căzuți - căci în această luptă nu supraviețuiește decât cel tare, adică cel sănătos, pe când cei slabi, adică cei bolnavi, sunt condamnați să piară."

Doctor Nicolae Paulescu
1869 - 1931
biblia-co-banner.png (38,665 bytes)

Citate pe autori