Despre vitejie și omenie

"Vitejie înseamnă a te apăra pe tine de vrăjmași, iar omenie înseamnă a-l apăra pe vrăjmaș de tine."

Patriarhul Pavle al Serbiei
1914 - 2009
biblia-co-banner.png (38,665 bytes)

Citate pe autori