Duhul Sfânt i-a învățat pe apostoli să grăiască în alte limbi

"Doamne, venirea Sfântului Duh pre apostolii Tăi umplându-i, i-a făcut să grăiască în alte limbi. Pentru aceea acel lucru preaslăvit, s'a părut celor necredincioși a fi beție; iar nouă cestor credincioși este solitor de mântuire. De a cărui străluciri și pre noi ne învrednicește, rugămu-ne Ție, Iubitorule de oameni."

Pogorârea Duhului Sfânt (Rusaliile sau Cincizecimea)

Numarul: 901 |
Tag-uri:

Comemorări

Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori