Duhul Sfânte vestește puterea Sfintei Treimi

"Pre ucenicii lui Hristos darul Duhului i-a luminat, minunat pogorându-Se din cer în chip de foc și luminători i-a arătat, ca să vestească o putere a Sfintei Treimi și o Domnie, pe care cu credință să o slăvim."

Sărbătoarea Sfintei Treimi

Numarul: 913 |

Comemorări

Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori