Fiul este Mângâietor asemenea Duhului Sfânt

"Pânâ când vă veți îmbrăca cu putere din înălțime, zis-ai ucenicilor Hristoase: Ședeți în Ierusalim; iar Eu vă voiu trimite alt Mângâietor precum sunt Eu, pre Duhul meu și al Tatălui întru Carele vă veți întări"."

Pogorârea Duhului Sfânt (Cincizecimea sau Rusaliile)

Numarul: 903 |
biblia-co-banner.png (38,665 bytes)

Citate pe autori