Asprimea față de aproapele

Ernest Bernea
Ernest Bernea
1905-1990
"Cine îţi dă dreptul de a judeca pe altul? De unde această calitate supra-omenească? Este cineva dintre noi fără de greşeală? În genere, omul este înclinat a fi foarte iertător faţă de sine şi foarte aspru faţă de alţii."
Numarul: 337 | Ernest Bernea

Comemorări

Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori