Credința naște minuni în inimile oamenilor

Feodor M. Dostoievski
Feodor M. Dostoievski
1821-1881
" Nu minunile îl atrag pe un om raţional spre credinţă. Un individ cu adevărat realist, dacă nu este credincios, va găsi întotdeauna în sine forţe şi capacităţi ca să nu creadă în minuni, iar dacă i-ar apărea o minune în faţă ca un fapt evident, atunci el mai curând nu şi-ar crede simţurilor sale decât să o accepte ca existenţă a realităţii. Dar, dacă până la urmă va accepta-o, o va privi ca pe un fenomen natural, dar de care nu ştiuse până la acel moment. Nu minunea este cea care dă naştere credinţei în sufletul omului realist, ci credinţa dă naştere minunii. Dacă se va întâmpla ca realistul să creadă o dată, apoi tocmai din cauza realismului său el trebuie să accepte şi existenţa minunii."

Sfânta Scriptură este o comoară inestimabilă

Feodor M. Dostoievski
Feodor M. Dostoievski
1821-1881
"Ce carte, Doamne, și ce învățăminte minunate în ea! Ce scriere înțeleaptă este Sfânta Scriptură, ce minunăție și câtă putere îi poate dărui ea omului. Parcă ar fi un adevărat monument închinat omului și firii omenești ce sălășluiește în univers, pe care sunt incrustate și prezentate în detaliu și pentru totdeauna toate cele petrecute de la creația Lui pe pământ. Și câte alte taine dezlegate și deschise înțelegerii noastre."

Durerea veche se transformă în bucurie senină

Feodor M. Dostoievski
Feodor M. Dostoievski
1821-1881
" Durerea veche trece ca o taină mare a vieţii omeneşti, transformându-se puţin câte puţin într-o bucurie plină de calm şi duioşie; în locul tinereţii cu sângele care fierbe în vine, începe bătrâneţea senină şi blândă. În fiecare zi binecuvântez răsăritul soarelui, şi inima mea îi cântă ca şi înainte, însă acum am ajuns să iubesc şi mai tare asfinţitul lui, razele lui lungi şi piezişe şi, împreună cu ele, amintirile tăcute, duioase şi blânde, chipurile dragi din viaţa mea binecuvântată şi lungă; deasupra acestor fiinţe, evenimente şi fapte se află adevărul lui Dumnezeu, care te înduioşează, te face să te resemnezi şi te iartă!"

Să învăţ să le iubesc pe toate

Feodor M. Dostoievski
Feodor M. Dostoievski
1821-1881
" Mamă, bucuria mea, eu mă minunez de toate acestea din prea multă dragoste de viaţă, şi nicidecum pentru că sufletul îmi e trist; sunt vinovat pentru că nu mi-am făcut timp să învăţ să le iubesc pe toate şi pentru că nici nu am ştiut cum să le iubesc pe deplin. Chiar dacă am păcătuit în faţa voastră, voi mă iertaţi, şi raiul e chiar aici, printre voi. Oare nu în rai mă aflu acum?"

Străduiţi-vă să iubiţi cu tot sufletul

Feodor M. Dostoievski
Feodor M. Dostoievski
1821-1881
" Străduiţi-vă să îi iubiţi cu tot sufletul şi necontenit pe cei apropiaţi. Pe măsură ce veţi fi tot mai mulţumită de efectul acestei iubiri necondiţionate faţă de oameni, vă veţi convinge de existenţa lui Dumnezeu ca simbol al iubirii neţărmurite şi veţi ajunge să credeţi în nemurirea sufletului dumneavoastră. Iar dacă veţi ajunge să vă devotaţi până la sacrificiu acestei iubiri, atunci veţi ajunge să credeţi fără rezervă şi nicio îndoială nu va putea să pătrundă în sufletul dumneavoastră. Acest fapt este verificat şi de netăgăduit."

Fiecare animal urmează calea sa

Feodor M. Dostoievski
Feodor M. Dostoievski
1821-1881
"Fiecare fir de plantă, fiecare gândăcel sau furnică, fiecare albinuță de aur, toate își cunosc drumul și rămâi de-a dreptul mirat pentru că, neavând judecată ele își urmează totuși calea cu o precizie uimitoare, astfel că nu poți să nu te gândești că și aceste vietăți sunt o mărturie a tainei dumnezeiești pe care tot ele o perfecționează și o desăvârșesc fără încetare. "

Amintirile prețioase din copilărie

Feodor M. Dostoievski
Feodor M. Dostoievski
1821-1881
" Am rămas doar cu cele câteva amintiri preţioase despre viaţa mea în casa părintească, pentru că cele mai preţioase amintiri ale oricărui om sunt aproape întotdeauna acelea din copilărie, sunt clipele minunate petrecute în casa părintească, chiar dacă armonia, dragostea şi înţelegerea din familia părinţilor lui lasă uneori foarte mult de dorit. Dacă sufletul lui este capabil să găsească şi să aprecieze tot ce-i mai de preţ în viaţă, chiar şi trăindu-şi copilăria în cea mai rea şi nepotrivită familie, orice om va păstra, cu siguranţă, în suflet amintiri nepreţuite care îl vor însoţi toată viaţa."

Noi purtăm vina pentru toți

Feodor M. Dostoievski
Feodor M. Dostoievski
1821-1881
" Să nu vă îndoiţi de faptul că fiecare dintre noi poartă, în mod personal, vina pentru întreaga omenire şi pentru toate cele rele săvârşite de oameni în lumea aceasta, fiecare mod individual, pentru toţi muritorii şi pentru fiecare om care vieţuieşte pe pământ, în parte. Această conştientizare alcătuieşte cununa vieţii călugărului, dar şi a fiecărui om pe pământ."

Dragostea pentru omenire

Feodor M. Dostoievski
Feodor M. Dostoievski
1821-1881
"Dragostea pentru omenire este chiar cu totul de neimaginat, de neînțeles, este imposibilă, dacă nu este însoțită de credința în sufletul omenesc. Iar cei care, dupa ce i-au răpit omului credința în nemurirea sa, vor s-o înlocuiască, drept scop suprem al vieții, cu “dragostea față de omenire” aceștia, zic eu, atentează la propria lor persoană, căci, în locul dragostei de omenire, sădesc în inima celui ce și-a pierdut credința doar germenele urii pentru omenire."

Oricine dorește cu sinceritate adevărul, acela e deja teribil de puternic

Feodor M. Dostoievski
Feodor M. Dostoievski
1821-1881
"Nu te speria singur, nu spune: “unde-i unul, nu-i putere”. Oricine dorește cu sinceritate adevărul, acela e deja teribil de puternic. [...] Lamentările despre dezamăgire sunt absolut stupide: bucuria de a vedea că edificiul se înalță trebuie să consoleze orice suflet și să-i potolească setea, chiar dacă deocamdată nu ai pus decât un fir de nisip la construcția lui. Singura ta recompensă este iubirea, dacă o meriți."

Feodor M. Dostoievski

1821 - 1881
  • 30 Octombrie 1821
  • Moscova, Rusia
  • Publicist, Scriitor, Mirean
  • 28 Ianuarie
  • 28 Ianuarie 1881
  • St. Petersburg, Rusia
  • rus
  • ortodoxă