Dumnezeu și-a dorit frumusețea tainică a Pururea Fecioarei Maria

Sfântul Grigorie Palama
Sfântul Grigorie Palama
1296-1359
"Împăratul universului a dorit frumuseţea tainică a acestei Pururea Fecioare, precum a prezis David [Ps 45, 12] şi, plecând cerurile [Ps 18, 10; 144,5], S-a pogorât şi a adumbrit-o [Lc 1, 35] sau, mai bine zis, S-a sălăşluit în ea Puterea enipostatică a Celui Preaînalt."
Numarul: 1517 | Sfântul Grigorie Palama
Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori