Eu sunt în mijlocul vostru

Domnul Iisus Hristos
Domnul Iisus Hristos
" Că unde sunt doi sau trei adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor."

Hrana lui Dumnezeu aduce viată veșnică

Domnul Iisus Hristos
Domnul Iisus Hristos
Adevăr, adevăr vă spun: Dacă nu veţi mânca Trupul Fiului Omului şi nu veţi bea Sângele Lui, nu veţi avea viaţă întru voi. Cel ce mănâncă Trupul Meu şi bea Sângele Meu are viaţă veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci Trupul Meu este adevărată mâncare şi Sângele Meu adevărată băutură. Cel ce mănâncă Trupul Meu şi bea Sângele Meu rămâne întru Mine şi Eu întru el. Aşa cum Tatăl Cel-Viu M'a trimis pe Mine şi Eu viez prin Tatăl, tot astfel cel ce Mă mănâncă pe Mine va via prin Mine.

Căutați slava lui Dumnezeu

Domnul Iisus Hristos
Domnul Iisus Hristos
„Cum puteți voi să credeți, când primiți slavă unii de la alții, și slava care vine de la unicul Dumnezeu nu o căutați?”

Fericiți cei milosivi

Domnul Iisus Hristos
Domnul Iisus Hristos
”Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui.”

Fericiţi cei milostivi

Domnul Iisus Hristos
Domnul Iisus Hristos
”Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui.”

Te rușinezi de Dumnezeu înaintea oamenilor?

Domnul Iisus Hristos
Domnul Iisus Hristos
„Căci de cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, în neamul acesta desfrânat şi păcătos, şi Fiul Omului Se va ruşina de el, când va veni întru slava Tatălui său cu sfinţii îngeri.”

Să mărturisim pe Hristos în fața oamenilor

Domnul Iisus Hristos
Domnul Iisus Hristos
"Pe cel ce Mă va mărturisi pe Mine în faţa oamenilor, îl voi mărturisi şi Eu în faţa Tatălui Meu Care este în ceruri; dar de cel ce se va lepăda de Mine în faţa oamenilor, de acela Mă voi lepăda şi Eu în faţa Tatălui Meu Care este în ceruri."

Cuvântul lui Dumnezeu este hrană sufletească

Domnul Iisus Hristos
Domnul Iisus Hristos
"Scris este că nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu orice cuvânt al lui Dumnezeu."

În lume necazuri veți avea

Domnul Iisus Hristos
Domnul Iisus Hristos
"În lume necazuri veți avea; dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea.”

Răbdarea ajută mult la mântuirea sufletului

Domnul Iisus Hristos
Domnul Iisus Hristos
"Prin răbdarea voastră veţi dobândi sufletele voastre."