Despre împărtășirea deasă

Jean-Claude Larchet
Jean-Claude Larchet
"Sentimentul de nevrednicie deci, trebuie mai mult să ne apropie de împărtăşanie decât să ne îndepărteze. Dacă ne împărtăşim, nu o facem pentru că ne considerăm vrednici de a-L primi pe Dumnezeu şi de intra în comuniune cu El, ci pentru că suntem slabi, neputincioşi, răniţi, infirmi, bolnavi şi pentru că avem nevoie de prezenţa Lui în noi, în modul cel mai lăuntric, pentru a ne întări, pentru a ne trata rănile, a ne vindeca, pentru a ne mântui."
Numarul: 1082 | Jean-Claude Larchet

Comemorări

Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori