Pacea şi buna învoire între oameni e concepută ca o expresie socială a iubirii de aproapele

Nichifor Crainic
Nichifor Crainic
1889-1972
"Pacea şi buna învoire între oameni e concepută ca o expresie socială a iubirii de aproapele. Dar iubirea de aproapele nu e întemeiată pe interese. Iubirea adevărată, ca factor moral al solidarităţii omeneşti, e condiţionată de o sublimă dezinteresare. Oamenii nu se iubesc creştineşte fiindcă îşi sunt necesari unii altora, ci fiindcă sunt fraţi şi sunt copii ai aceluiaşi Părinte."

Recunoaşterea lumii în Iisus Hristos înseamnă recrearea ei în har

Nichifor Crainic
Nichifor Crainic
1889-1972
"In creştinism, răul nu se suprimă radical, ci în măsura în care omul, ca făptură liberă, se asociază la lucrarea lui Dumnezeu în lume. Recunoaşterea lumii în Iisus Hristos înseamnă recrearea ei în har. "

Interesele materiale dezbină pe oameni, dezbină popoare

Nichifor Crainic
Nichifor Crainic
1889-1972
"Interesele materiale nu unesc pe oameni şi nu unesc popoarele; interesele materiale dezbină pe oameni, dezbină popoarele. Dacă materia în sine nu este incomensurabilă, interesele materiale sunt incomensurabile: fiindcă apetitul posesiunii, odată deslănţuit, nu cunoaşte limite."

Creștinismul asociază pe om la lucrarea divină

Nichifor Crainic
Nichifor Crainic
1889-1972
"Creștinismul crează lumea din nou asociind pe om la lucrarea divină. Principiul acesta apare în întruparea Fiului lui Dumnezeu."

Există un singur adevăr care ia aspectul binelui în practica dragostei

Nichifor Crainic
Nichifor Crainic
1889-1972
"Nu există un adevăr al credinţei şi altul al ştiinţei ; nu există un bine al moralei creştine şi altul al eticei filosofice; nu există un frumos al Bisericii şi altul al artei. Există un singur adevăr, care ia aspectul binelui în practica dragostei și aspectul frumosului în plăsmuirile artei."

Firea păcătoasă a omului

Nichifor Crainic
Nichifor Crainic
1889-1972
"Omul e fiinţă liberă. Şi dacă Dumnezeu ar fi suprimat păcatul, lăsându-i totuşi libertatea, n'ar fi suprimat cu aceasta nimic, fiindcă posibilitatea de a pă­cătui ar fi rămas mai departe în om. "

Refacerea lumii în har prin jertfa Mântuitorului

Nichifor Crainic
Nichifor Crainic
1889-1972
"Creştinismul e a doua creaţie a lumii, adică refacerea ei în har prin jertfa pe cruce a Mântuitorului."

Nichifor Crainic

1889 - 1972
  • Bulbucata, Giurgiu
  • Teolog, Scriitor, Profesor, Politician, Poet, Mărturisitor din temnițele comuniste, Jurnalist, Filosof, Ziarist
  • 20 August