Libertatea vine cu responsabilitatea înțeleasă corect

Părintele Arsenie Boca
Părintele Arsenie Boca
1910-1989
" În condițiile absolute ale cunoștinței nu e decât Dumnezeu, care cunoaște desăvărșit totul, fără să stingherească libertatea de mișcare a omului. De aceea, fiindcă știe absolut, a dat omului legile viețuirii sale și puterea de-a vrea sau a nu vrea să le respecte - cinstea primejdioasă a libertății voinței. Deci, dacă se învoiește să rămână între rosturile sale, gândite de Dumnezeu, viețuiește după fire în toată libertatea. Dacă însă omul nu vrea să rîmână în rosturile firii, ci merge împotriva legilor vieții, împotriva firii, atunci își viciază libertatea sa, își primejduiește viața sa, aduce infirmitatea în fire."

Ascultarea transformă personalitatea în sfințenie

Părintele Arsenie Boca
Părintele Arsenie Boca
1910-1989
" Ascultarea e lepădarea de sine, luarea crucii în fiecare zi și urmarea Mântuitorului. Ea ne învață smerenia, care ucide toate patimile și liniștește sufletul. Ea stinge orice frământare și oprește orice inițiativă, deci toată energia, cu vremea, trebuie să se convertească în virtuți duhovnicești. Ascultarea aceasta stinge personalitatea de pe planul lumii și, dacă e ceva de capul ascultătorului, toată înzestrarea lui se preschimbă în sfințenie, pe care, de multe ori, se poate întâmpla să n-o știe nimeni fără numai Dumnezeu."

Iubirea pentru bunătate și frumusețe îndrumă destinul

Părintele Arsenie Boca
Părintele Arsenie Boca
1910-1989
" Acela care iubește lucrurile bune și frumoase tinde de bună voie spre Harul îndumnezeirii, fiind călăuzit de Providență prin rațiunile înțelepciunii. Iar acela ce nu-i îndrăgostit de acestea e tras de la păcat împotriva voii lui - și lucrul acesta îl face Judecata cea dreaptă, prin diferite moduri de pedepse. Cel dintâi, adică iubitorul de Dumnezeu, e îndumnezeit prin Providență, cel de al doilea, adică iubitorul de materie, e oprit de Judecată să ajungă la osândă."

Suntem o suflare de iubire a lui Dumnezeu

Părintele Arsenie Boca
Părintele Arsenie Boca
1910-1989
"Suntem însă o suflare de iubire a lui Dumnezeu. Așa se face că, după trup, suntem un picur de rouă, față de un cosmos fără margini, care însă încape tot în conștiința noatră."

Ideal greu: omul devine Om

Părintele Arsenie Boca
Părintele Arsenie Boca
1910-1989
"M-am înhămat la carul unui ideal cam greu: transformarea omului în Om, fiul mai mic al lui Dumnezeu și frate al Fiului Său mai mare. Însă toate idealurile mari au în ele ceva paralizant: nu te lasă să te preocupi de nimicurile acestei vieți."

Rugăciunea mamei îşi pune amprenta asupra copilului.

Părintele Arsenie Boca
Părintele Arsenie Boca
1910-1989
"Cu ce să fie mai prejos rugăciunea unei mame pentru mugurele său, zisă cu tot focul ființei sale, ca aceasta să nu-l folosească în chipul pe care îl dorește? Mai mult: toate stările trupești și sufletești ale celor doi părinți, iar mai cu deosebire ale mamei în vremea celor nouă luni, se întipărește în copil, ca tendințe sau predispoziții, pe care copilul le va avea pentru toată viața."

Cu credință, suntem chemați să iubim

Părintele Arsenie Boca
Părintele Arsenie Boca
1910-1989
"Ne-a adus Dumnezeu din nefiinţă la fiinţă, dar să ne mântuiască nu poate fără noi. Drept aceea, în tot felul ne cheamă ca să-L cunoaştem ca Tată şi pe noi întreolaltă ca fraţi şi fii ai aceluiaşi Părinte. O cunoştinţă sigură despre acestea - iar credinţa ajută şi duce la această siguranţă - înclină inima, sau dragostea, ca să împlinim cu toată voia porunca cea mare a iubirii, în care se rezumă toată strădania lui Dumnezeu."

Cu credință, suntem chemați să iubim

Părintele Arsenie Boca
Părintele Arsenie Boca
1910-1989

Nu deznădăjdui, chemă numele lui Dumnezeu

Părintele Arsenie Boca
Părintele Arsenie Boca
1910-1989
"De aceea au și zis Părinții, mângâind pe oameni: "Că păcătos ca un drac de-ai fi, nu deznădăjdui de puterea lui Dumnezeu", fiindcă oricine, care în primejdie moarte fiind va chema numele lui Dumnezeu, își va mântui sufletul căci în ce-l va fi aflat moartea în aceea va fi in veci. Iată de ce, neștiindu-se sfârșitul, suntem datori a ne afla mereu în pocăință, ca într-însa să fim socotiți în veci."

Rugăciunea inimii biruie rău

Părintele Arsenie Boca
Părintele Arsenie Boca
1910-1989
"Cine vrea să biruie lumea se roagă Tatălui său în ascuns sau în gând, pentru orice fiu al lui Dumnezeu, oricât de întunecată purtare ar avea şi oricâte rele i-ar face. Căci răbdarea răului, iertarea fraţilor şi rugăciunea în ascuns au mare putere înaintea lui Dumnezeu, căci pentru ele biruie El în locul omului, întorcând spre bine cele pornite de la lume cu răutate. Stăruind în acestea te-ai făcut pricină de mântuire şi pentru fratele tău din lume."