Rugăciunea inimii biruie rău

Părintele Arsenie Boca
Părintele Arsenie Boca
1910-1989
"Cine vrea să biruie lumea se roagă Tatălui său în ascuns sau în gând, pentru orice fiu al lui Dumnezeu, oricât de întunecată purtare ar avea şi oricâte rele i-ar face. Căci răbdarea răului, iertarea fraţilor şi rugăciunea în ascuns au mare putere înaintea lui Dumnezeu, căci pentru ele biruie El în locul omului, întorcând spre bine cele pornite de la lume cu răutate. Stăruind în acestea te-ai făcut pricină de mântuire şi pentru fratele tău din lume."
Numarul: 1783 | Părintele Arsenie Boca

Comemorări

Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori