Trăsăturile neamului românesc

Părintele Dumitru Stăniloae
Părintele Dumitru Stăniloae
1903-1993
"Trăsătura cea mai cuprinzătoare şi mai definitorie a neamului nostru: armonia."

Comemorări

Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori