Cum se păstorește turma lui Hristos?

Părintele Paisie Olaru
Părintele Paisie Olaru
1897-1990
"Turma lui Hristos se păstoreşte cu fluieraşul, iar nu băţul. Adică cu blândeţe, iar nu cu asprime. Se păstoreşte mai mult cu exemplul vieţii preotului, nu numai cu predica de la amvon."
Tag-uri:
32. Un preot de parohie întreabă cum să păstoreasă mai bine, după Dumnezeu, turma încredinţată lui de Hristos? 
- Turma lui Hristos se păstoreşte cu fluieraşul, iar nu băţul. Adică cu blândeţe, iar nu cu asprime. Se păstoreşte mai mult cu exemplul vieţii preotului, nu numai cu predica de la amvon. Deci mai mult cu faptele, decât cu vorbele, "ca oamenii văzând faptele cele bune ale 
voastre, să slăvească pe Dumnezeu". Apoi să facă slujbe frumoase, cu credinţă şi evlavie; să dea milostenie la cei săraci şi bolnavi din parohie, să înveţe dreapta credinţă pe credincioşi, bătrâni, tineri şi copii; să-i spovedească regulat, să-i îmbărbăteze în necazuri şi să le fie model în toate, hrănindu-i cu cărţi sfinte şi cu tot cuvântul lui Dumnezeu. 

Comemorări

Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori