Unicul sens al omului în viață este existența

Părintele Serafim Rose
Părintele Serafim Rose
1934-1982
Unicul sens al omului în viață este existența - existența fericită... Omul trebuie să trăiască pentru a fi fericit, acceptând perioadele de nefericire doar ca pe niște treceri înspre vremuri mai bune; iubirea pentru Univers îl va ajuta să treacă către vremuri mai bune.

Scopul principal al filozofiei evoluționiste

Părintele Serafim Rose
Părintele Serafim Rose
1934-1982
"Scopul principal al ”filozofiei evoluționiste” este răsturnarea perspectivei creștine, întemeiate pe Dumnezeu care face totul precum voiește EL, punând în locul ei ceva mai ”pe înțelesul” omului căzut - raționalism, umanism. Iată de ce ”evoluția” a fost dezvoltată treptat de filosofia modernă agnostică, atee și deistă, înainte de a se găsi măcar o dovadă ”științifică”. Perspectiva creștin-ortodoxă este o perspectivă cu totul nouă pentru cei prostiți de moderna filosofie ”luministă”, al cărei produs cheie este evoluția." (despre evolutionism)

Doar aceia care, în adâncul lor, nu se încred în sine

Părintele Serafim Rose
Părintele Serafim Rose
1934-1982
Doar aceia care, în adâncul lor, nu se încred în sine, nu se cred înțelepți, doar ei au posibilitatea de a înflori duhovnicește.

Iubește pe cel care te urăște

Părintele Serafim Rose
Părintele Serafim Rose
1934-1982
O, suntem slabi, cei ce urâm când avem motiv să urâm. Doamne, dă-ne smerenia de a-i iubi pe cei pe care, după rânduielile lumii, ar trebui să îi urâm. A iubi pe cel ce îl urăște este poate cea dintâi îndatorire a sfântului.

Hristos este unica ieșire din această lume

Părintele Serafim Rose
Părintele Serafim Rose
1934-1982
"Hristos este unica ieșire din această lume; toate celelalte ieșiri - extazul sexual, utopiile politice, independența economică - nu sunt decât drumuri înfundate pe care putrezesc leșurile nenumăraților oameni ce le-au încercat."

Filozofia evoluționistă este opusul învățăturii creștine despre creație

Părintele Serafim Rose
Părintele Serafim Rose
1934-1982
"Întreaga filosofie evoluționistă ce-i prinde astăzi pe oameni îi face să creadă, adesea inconștient, într-o concepție despre creație și viață ce este exact opusul învățăturii creștine: simplul devine complex, sălbăticia ”evoluează” spre civilizație, nedesăvârșitul face să apară desăvârșirea, ”progresul”. În concepția Ortodoxiei, ceea ce este desăvârșit cade în nedesăvârșire iar omul din zilele de pe urmă va fi mult mai jos duhovnicește decât în Biserica primară, nestricăciunea și nemurirea preced stricăciunea și moartea."

Mulți acceptă evoluționismul din indiferență și neștiință

Părintele Serafim Rose
Părintele Serafim Rose
1934-1982
"Mulți creștini ortodocși nu sunt doar ”indiferenți” față de evoluție; ei o acceptă pe față, neștiind că prin aceasta acceptă doctrina latină scolastică despre facerea lumii și omul întâi-zidit, total opusă învățăturii creștin-ortodoxe înfățișate clar mai ales de Sfinții Părinți cu cea mai înaltă viață duhovnicească."

Evoluția nu este un fapt științific, ci filozofic

Părintele Serafim Rose
Părintele Serafim Rose
1934-1982
"Și eu am crezut cândva total în evoluție. Credeam nu fiindcă mă gândiseam foarte mult la această problemă, ci doar fiindcă ”toată lumea crede”, căci este un ”fapt” și cum să tăgăduiești ”faptele”? Dar apoi am început să chibzuiesc mai adânc la această problemă. Am început să văd că adeseori ceea ce se numește ”știință” nu este nicidecum un fapt ci filozofie, și am început să disting cu multă băgare de seamă faptele științifice de filozofia științei. După mai mulți ani, am ajuns la concluzia că evoluția nu este nicidecum un ”fapt științific”, ci filozofie."

Teorii care nu slujesc Adevărului

Părintele Serafim Rose
Părintele Serafim Rose
1934-1982
"Încă și mai corupător (decât lumea academică ca sursă de corupție) este să primești, în locul adevărului simple teorii și erudiții care, atunci când sunt prezentate, ca scopuri în sine, nu sunt altceva decât parodii ale Adevărului căruia erau menite odinioara să-i slujească, niște fațade în spatele cărora nu este nimic substanțial."

Lumea academică nu mărturisește Adevărul

Părintele Serafim Rose
Părintele Serafim Rose
1934-1982
"Lumea academică - și aceasta nu este deloc o afirmație gratuită - a devenit astăzi în cea mai mare parte o sursă de corupție. Este un lucru corupător să asculți sau să citești cuvintele unor oameni care nu cred în Adevăr."

Părintele Serafim Rose

1934 - 1982
  • San Diego
  • Monah, Duhovnic străin, Preot, Scriitor
  • 2 Septembrie
  • Platina, California
  • american
  • ortodox