Roagă-te pentru toți

Sfântul Ambrozie al Milanului
Sfântul Ambrozie al Milanului
340-397
"Dacă te vei ruga pentru toţi, toţi se vor ruga pentru tine, deci şi tu te afli în toate rugăciunile."

Maica Domnului a fost fecioară nu doar cu trupul ci și cu mintea

Sfântul Ambrozie al Milanului
Sfântul Ambrozie al Milanului
340-397
"Aşadar deci fecioria ne propune ca model al ei, viaţa Mariei, în care ca într-o oglindă fecioria îşi priveşte frumuseţea ei şi virtuţile exemplare. Maria a fost fecioară nu doar cu trupul ci şi cu mintea, printr-o dragoste sinceră unde nu este loc nici pentru făţărnicie nici pentru falsitate... Smerită la inimă, atentă, tăcută, iubitoare de citire a Sfintelor Scripturi nu îşi punea nădejdea în bogăţiile trecătoare ci în rugăciunile săracilor. Nu ieşea afară decât pentru a merge la templu şi atunci însoţită de părinţi sau cunoscuţi."

Înțelept este cel care previne delictele copiilor

Sfântul Ambrozie al Milanului
Sfântul Ambrozie al Milanului
340-397
"Nu acela este înțelept care știe să pedepsească, ci acela care știe să prevină delictele copiilor."

Jertfirea părinților pentru copii

Sfântul Ambrozie al Milanului
Sfântul Ambrozie al Milanului
340-397
"Dacă ne vom gândi ce au făcut pentru noi părinții noștri, vom rămâne uimiți de nemăsuratele noastre datorii."

Stăpânul și păzitorul căsătoriei este Dumnezeu

Sfântul Ambrozie al Milanului
Sfântul Ambrozie al Milanului
340-397
"Recunoaștem că Stăpânul și păzitorul căsătoriei este Dumnezeu, care nu îngăduie ca patul străin să fie intinat. Și cel ce face lucrul acesta păcătuiește împotriva lui Dumnezeu, căci calcă legea Lui și schimbă Harul Lui. Păcatuind împotriva lui Dumnezeu, omul se lipsește de participarea la taina cerească."

Ce este făgăduința lui Dumnezeu?

Sfântul Ambrozie al Milanului
Sfântul Ambrozie al Milanului
340-397
"Făgăduința lui Dumnezeu este harul desăvârșit; căci Dumnezeu nu dă nimic nedesăvârșit; ori, desăvârșita este numai virtutea și lucrarea ei."

Hristos S-a făcut păcat și ocară pentru noi

Sfântul Ambrozie al Milanului
Sfântul Ambrozie al Milanului
340-397
"Căci după cum Hristos S-a făcut pentru noi blestem ca să ne răscumpere de sub blestemul Legii și S-a făcut chiar păcat ca să se ridice prin El păcatul lumii, tot așa S-a făcut El și ocară pentru ca să înlăture de pe noi ocara păgânătății, dar această ocară a lui Hristos a fost socotită ca fiind mai prețioasă decât comorile Egiptului. De aceea a și părăsit Moise curtea împărătească a lui Faraon și a ales ocara credinței."

Sfântul își dorește doar binele desăvârșit

Sfântul Ambrozie al Milanului
Sfântul Ambrozie al Milanului
340-397
"Omul drept nu vrea altceva decât un lucru esențial, și aceste este binele cel desăvârșit. Numai spre el tinde, numai acest bine îl atrage, nu altul pe lângă el, ci veșnic dorește numai și numai același lucru, cu el să se desfăteze. Dacă ai s-ar pune condiția să aleagă și ceva care să-l veselească, de pildă nevinovăția copiilor, ei bine, el n-ar renunța la binele suprem, ci la copii."