Și glumind poți să-ți rănești aproapele

Sfântul Efrem Sirul
Sfântul Efrem Sirul
306-373
"Chiar dacă spui ceva rău numai în glumă despre aproapele, nu cu o reală inteție de a-i face rău prin aceasta, poți să-i vatămi puternic cinstea."
Numarul: 380 | Sfântul Efrem Sirul
Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori