Cei care osândesc căsătoria micșorează slava fecioriei

Sfântul Ioan Gură de Aur
Sfântul Ioan Gură de Aur
347-407
"Cel care osândește căsătoria micșorează slava fecioriei, în timp ce omul care o laudă, înalță mai mult minunea ei și o face mai strălucitoare."
Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori