Fecioria și milostenia

Sfântul Ioan Gură de Aur
Sfântul Ioan Gură de Aur
347-407
"Lumină este fecioria, iar milostenia untdelemn. După cum lumina candelei se stinge de nu are untdelemn, tot aşa se stinge şi fecioria de nu are milostenie."

Comemorări

Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori