Lăcomia pântecelui, smerenia și mândria

Sfântul Ioan Scărarul
Sfântul Ioan Scărarul
579-649
"Când pântecele e strâmtorat, se smerește inima. Dar când acesta e îngrijit, se fudulește gândul."

Comemorări

Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori