Trupul și sufletul îl așează pe om înaintea lui Dumnezeu

Sfântul Irineu de Lyon
Sfântul Irineu de Lyon
130-202
"La ce foloseşte să avem sfinţenia trupului, dacă adevărul nu este în suflet? Căci sufletul şi trupul se bucură unul de celălalt, se armonizează şi îşi unesc eforturile pentru a-l conduce pe om în faţa lui Dumnezeu. "

Cum să ne păstrăm evlavia creștină

Sfântul Irineu de Lyon
Sfântul Irineu de Lyon
130-202
"Evlavia îşi va păstra frumuseţea şi echilibrul atâta timp cât adevărul va sălăşlui în suflet şi puritatea în trup"

Sfântul Irineu de Lyon

130 - 202
  • Smyrna, Asia Mică
  • Teolog, Sfânt, Preot, Mucenic, Ierarh
  • 23 August
  • biserica Sfântului Ioan din Lyon, Franța
  • grec
  • ortodoxă