Nu putem dobândi și lumea și pe Dumnezeu

Sfantul Isaac Sirul
Sfantul Isaac Sirul
640-700
"Adevărat este cuvîntul Domnului, pe care l-a spus, că nu poate cineva dobîndi dragostea de Dumnezeu odată cu poftirea lumii, nici nu e cu putinţă să dobîndească părtăşia de Dumnezeu îm­preună cu părtăşia de lume, nici să aibă grija lui Dumnezeu împreună cu grija lumii: Căci cînd pără­sim cele ale lui Dumnezeu pentru slava deşartă, sau de multe ori pentru trebuinţa trupului, mulţi dintre noi se apleacă spre celelalte."
Numarul: 123 | Sfantul Isaac Sirul

Comemorări

Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori