Motivele pentru care suferim

Sfântul Maxim Mărturisitorul
Sfântul Maxim Mărturisitorul
580-662
"Necazurile încercarilor sunt aduse peste unii pentru ștergerea păcatelor săvârșite, peste alții pentru oprirea celor ce vor avea să le facă. Dar afară de acestea mai sunt și cele ce vin pentru dovedire, ca de pildă cele venite asupra lui Iov."

Comemorări

Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori