Căutați mai mult Sfânta Împărtășanie decât a vă închina la moaște si locuri sfinte

Sfântul Nicodim Aghioritul
Sfântul Nicodim Aghioritul
1749-1809
"Mulţi creştini iubitori de Dumnezeu cheltuiesc mulţi bani, rabdă multe osteneli (...) numai să meargă la Ierusalim ca să se închine la mormântul cel de viaţă dătător al Domnului şi la celelalte sfinte Locuri (...) Mulţi auzind că în cutare loc depărtat se află sfinţitele moaşte ale unui sfânt, aleargă cu multă râvnă să li se închine, ca să ia har şi sfinţenie. Dar ca să se împărtăşească cu Precuratele Taine şi să se învrednicească să se bucure de împăratul tuturor şi de Sfântul Sfinţilor, au puţină dorinţă sau nici nu-i înteresează."
Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori