Fii cu luare aminte la laude și defăimări

Sfântul Nicolae Velimirovici
Sfântul Nicolae Velimirovici
1881-1956
"Fii cu luare aminte la laudele umflate, ca şi la defăimările peste măsură, şi socoteşte-te mai mic decât zic cele dintâi şi mai mare decât zic cele din urmă – ca să nu zbori fără aripi şi să nu te pierzi fără nădejde"

Caută să faci bine oamenilor

Sfântul Nicolae Velimirovici
Sfântul Nicolae Velimirovici
1881-1956
"Caută să faci oamenilor lucrul pentru care, la început, poate te vor blestema, dar la urmă te vor binecuvânta; şi niciodată lucrul pentru care la început te vor binecuvânta, iar la sfârşit te vor blestema"

Oamenii care zidesc fără Dumnezeu, în zadar se chinuie

Sfântul Nicolae Velimirovici
Sfântul Nicolae Velimirovici
1881-1956
"Priviţi, fraţii mei, şi vedeţi: singurii oameni care se bucură cu adevărat de viaţă sunt cei ce au primit această poruncă a lui Hristos şi trăiesc potrivit ei. Însă acei oameni care se căznesc să facă toate lucrurile, să-şi asigure toate mijloacele, să ajungă pe toate căile, să-şi împlinească toate planurile lor şi să-şi împlinească toate dorinţele fără ajutorul lui Dumnezeu sunt roşi de griji. Zidesc, dar o mână nevăzută năruie. Adună, dar un vânt nevăzut risipeşte. Aleargă, dar un făcător de minuni le lungeşte tot mai mult drumul şi înlătură ţinta şi ţelul lor."

Întoarce desăvârșit sufletul la Dumnezeu

Sfântul Nicolae Velimirovici
Sfântul Nicolae Velimirovici
1881-1956
"Zice Domnul: "Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie". Adevărata pocăinţă nu înseamnă doar a te căi pentru păcatele făptuite, ci a-ţi întoarce desăvârşit sufletul propriu de la întuneric la lumină, de la pământ la cer, de la sine la Dumnezeu. Pocăinţa fără această întoarcere desăvârşită nu este altceva decât o joacă cu Dumnezeu şi cu sufletul propriu."

Și tu poți fi prooroc

Sfântul Nicolae Velimirovici
Sfântul Nicolae Velimirovici
1881-1956
"Oricine poate fi proroc. Spune-i celui ce lucrează răul că rău va petrece, iar celui ce lucrează binele că va fi răsplătit.”

Ești vrednic atunci când te jertfești, nu când îți ceri drepturile

Sfântul Nicolae Velimirovici
Sfântul Nicolae Velimirovici
1881-1956
„Adevărata vrednicie nu ne-o arătăm prin folosirea drepturilor noastre, ci prin puterea de slujire şi de jertfă.”

Roagă-te pentru întreaga lume!

Sfântul Nicolae Velimirovici
Sfântul Nicolae Velimirovici
1881-1956
"A te ruga singur şi pentru sine este întocmai ca a mânca de unul singur fără să-ţi pese de foamea altor oameni."

Calea spre mântuire

Sfântul Nicolae Velimirovici
Sfântul Nicolae Velimirovici
1881-1956
"Calea e într-adevăr strâmtă, dar e croită limpede, e bătătorită de sfinții și drepții lui Dumnezeu."

Închinarea la idoli

Sfântul Nicolae Velimirovici
Sfântul Nicolae Velimirovici
1881-1956
"Literele pentru copil sunt materiale, exact la fel cum sunt idolii pentru păgâni. Astfel, atât elevul din clasa întâi, cât și închinătorii la idoli privesc la idolii lor cu teamă și considerație."

Despre trei lucruri nu te grăbi să vorbești ...

Sfântul Nicolae Velimirovici
Sfântul Nicolae Velimirovici
1881-1956
"Despre trei lucruri nu te grăbi să vorbeşti: despre Dumnezeu, până ce nu-ţi întăreşti credinţa în El; despre păcatul altuia, până ce nu-l cunoşti pe al tău; şi despre ziua de mâine, până ce nu se luminează de ziuă."