Războiul vine fie că vrem fie că nu vrem

Sfântul Nicolae Velimirovici
Sfântul Nicolae Velimirovici
1881-1956
"Atunci când oamenii merită războiul, atunci când acumuleaeză cauze de război, războiul vine fie că o vor fie că nu vor. Precum cei ce veau apă cu bacili de tifos se molipsesc de tifos și tifosul este inevitabil, așa și cei ce lepădându-se de Dumnezeu, se adapă cu gânduri, pofte și fapte potrivinice lui Dumnezeu, atrag asupra lor molima războiului și războiul devine inevitabil."
Tag-uri:

Comemorări

Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori