Mai jos puteți vedea toate citatele extrase din cartea
Când sufletul este bolnav
Când sufletul este bolnav
Dr. Dmitri Aleksandrovici Avdeev
  • Sophia
  • București
  • 2005
  • 1
  • 130 X 200
  • 264
Doctor Dmitri Avdeev
Doctor Dmitri Avdeev
"Toate sunt în voia lui Dumnezeu. Domnul în­găduie ca unii să cadă în îndrăcire fiindcă ştie că cel cu pricina şi-ar întrebuinţa dacă ar fi sănătos, mintea și voinţa pentru a face rău cu deadinsul; pe alţii îi fereşte de alte păcate. În prima Epistolă către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel citim: Să daţi pe unul ca acesta Satanei, spre pierirea tru­pului, ca duhul să se mântuiască în ziua Dom­nului Iisus (1 Cor. 5, 5)."
Tag-uri:
Sursa: Dr. Dmitri Aleksandrovici Avdeev, Când sufletul este bolnav, Editura Sophia, București, 2005, p. 23
Doctor Dmitri Avdeev
Doctor Dmitri Avdeev
"Putem spune că două lucruri îl deosebesc pe îndrăcit de adevăratul, ca să zicem aşa, psihotic. Unu: duhurile rele Îl cunosc pe Dumnezeu, se cutremură înaintea puterii Crucii lui Hristos, a rugăciunii, a aghiasmei, Doi: tulburările psihice (în principal de comportament) ale îndrăcirilor poar­tă amprenta involuntarului - căci sufletului ome­nesc nu îi plac lucrurile pe care vicleanul îl sileş­te să le facă."
Extras din următorul fragment:
Putem spune că două lucruri îl deosebesc pe îndrăcit de adevăratul, ca să zicem aşa, psihotic. Unu: duhurile rele Îl cunosc pe Dumnezeu, se cutremură înaintea puterii Crucii lui Hristos, a rugăciunii, a aghiasmei, Doi: tulburările psihice (în principal de comportament) ale îndrăcirilor poar­tă amprenta involuntarului - căci sufletului ome­nesc nu îi plac lucrurile pe care vicleanul îl sileş­te să le facă.

Toate sunt în voia lui Dumnezeu. Domnul în­găduie ca unii să cadă în îndrăcire fiindcă ştie că cel cu pricina şi-ar întrebuinţa dacă ar fi sănătos, mintea si voinţa pentru a face rău cu deadinsul; pe alţii îi fereşte de alte păcate. În prima Epistolă către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel citim: Să daţi pe unul ca acesta Satanei, spre pierirea tru­pului, ca duhul să se mântuiască în ziua Dom­nului Iisus (1 Cor. 5, 5).

Îngrijirea sufletului de către păstorul ortodox (iar într-o serie de cazuri şi de către psihiatrul or­todox) trebuie să se întindă şi asupra personali­tăţii suferindului, asupra psihologiei lui. Arhiepiscopul Ioan (Şahovskoi) scria: „Păstorul îi insuflă îndrăcitului puterea de a se lupta cu duhurile drăceşti, nesupunerea faţă de îndemnurile lor, dispreţuirea lor, sfânta ură evanghelică faţă de ele şi faţă de păcat - faţă de păcat, prin care dracii îi ţin de obicei pe oameni sub ascultarea lor.
Sursa: Dr. Dmitri Aleksandrovici Avdeev, Când sufletul este bolnav, Editura Sophia, București, 2005, p. 23
Doctor Dmitri Avdeev
Doctor Dmitri Avdeev
"Dacă omul trăieşte în atmosfera mulţimii duhuri­lor răutăţii care sunt sub ceruri, în mijlocul smin­telilor, al unor exemple grave de necredinţă şi de dezmăţ, într-o atmosferă de patimi omeneşti ne­înfrânate, dacă trăieşte într-o atmosferă de pros­tie şi de vulgaritate, această atmosferă nu are cum să nu-i molipsească sufletul. El respiră zi de zi acest aer otrăvit, unde mișună duhurile răutății care sunt sub ceruri. Și se molipsește nefericitul suflet, și se face el însuşi locuință a dracilor."
Sursa: Dr. Dmitri Aleksandrovici Avdeev, Când sufletul este bolnav, Editura Sophia, București, 2005, p. 25

Editura Sophia