Mai jos puteți vedea toate citatele extrase din cartea
Demonstraţia propovăduirii apostolice. Catehism pentru adulţi
Demonstraţia propovăduirii apostolice. Catehism pentru adulţi
Sfântul Irineu de Lyon
  • Patmos
  • Cluj-Napoca
  • 2007
  • 1
  • 130 X 200
  • 112
Sfântul Irineu de Lyon
Sfântul Irineu de Lyon
130-202
"La ce foloseşte să avem sfinţenia trupului, dacă adevărul nu este în suflet? Căci sufletul şi trupul se bucură unul de celălalt, se armonizează şi îşi unesc eforturile pentru a-l conduce pe om în faţa lui Dumnezeu. "
Tag-uri:
Sursa: Sfântul Irineu de Lyon, Demonstraţia propovăduirii apostolice. Catehism pentru adulţi, Editura Patmos, Cluj-Napoca, 2007
Sfântul Irineu de Lyon
Sfântul Irineu de Lyon
130-202
"Evlavia îşi va păstra frumuseţea şi echilibrul atâta timp cât adevărul va sălăşlui în suflet şi puritatea în trup"
Tag-uri:
Sursa: Sfântul Irineu de Lyon, Demonstraţia propovăduirii apostolice. Catehism pentru adulţi, Editura Patmos, Cluj-Napoca, 2007