Mai jos puteți vedea toate citatele extrase din cartea
Deținutul profet
Deținutul profet
Ioan Ianolide
  • Bonifaciu
  • Bacău
  • 2009
  • 1
  • 110 X 200
  • 200
Ioan Ianolide
Ioan Ianolide
1919-1986
"Lumea creştină are nevoie de strălucirea puterii, de aceea îi trebuie o expresie politică fidelă. O astfel de expresie presupune o conştiinţă creştină şi o trăire în Duhul Sfânt."
Tag-uri:
Sursa: Ioan Ianolide, Deținutul profet, Editura Bonifaciu, Bacău, 2009, p. 14
Ioan Ianolide
Ioan Ianolide
1919-1986
"Toţi creştinii, în orice domeniu s-ar afla, trebuie să fie solidari, în acelaşi duh şi concepţie creştină."
Sursa: Ioan Ianolide, Deținutul profet, Editura Bonifaciu, Bacău, 2009, p. 27
Ioan Ianolide
Ioan Ianolide
1919-1986
"În faţa Judecăţii au să dispară cele 2 cauze ce întunecă aici conştiinţa: starea de păcat şi ignoranţa. Oamenii vor fi puşi în faţa evidenţei pe care au ignorat-o, deşi o avuseseră în faţă, încât nu se vor mai putea apăra. Omenirea va deveni transparentă şi tot păcatul va fi privit deschis."
Sursa: Ioan Ianolide, Deținutul profet, Editura Bonifaciu, Bacău, 2009, p. 62
Ioan Ianolide
Ioan Ianolide
1919-1986
"Deşi pare abstractă, credinţa e concretă. Deşi pare imposibilă, credinţa e reală. Deşi pare grea, credinţa e uşoară. Deşi pare oarbă, credinţa e lumină. Deşi are origini divine, credinţa se plineşte prin oameni. Deşi are o eshatologie transcendentă, credinţa se plineşte pe pământ, în prezentul istoric."
Tag-uri:
Sursa: Ioan Ianolide, Deținutul profet, Editura Bonifaciu, Bacău, 2009, p. 75
Ioan Ianolide
Ioan Ianolide
1919-1986
"Nu este verosimilă şi nici convingătoare o împărăţie a lui Dumnezeu care ar lucra numai asupra conştiinţelor, dar ar fi indiferentă la orânduirile politico-sociale ori la fenomenele cultural-ştiinţifice ale omenirii."
Sursa: Ioan Ianolide, Deținutul profet, Editura Bonifaciu, Bacău, 2009, p. 76
Ioan Ianolide
Ioan Ianolide
1919-1986
"Creştinismul opune păcatului virtutea şi sfinţenia, dar spre a înfrunta forţele organizate ale păcatului, credinţa trebuie să fie mai lucrătoare, mai puternică şi mai convingătoare decât tentaţiile păcatului. Lupta se dă la modul individual, comunitar şi politic. Biserica nu se poate rezuma la păcatul personal, ci trebuie să dispună de conceptele şi mijloacele luptei cu păcatul comunitar şi politic."
Sursa: Ioan Ianolide, Deținutul profet, Editura Bonifaciu, Bacău, 2009, p. 79
Ioan Ianolide
Ioan Ianolide
1919-1986
"Satanizarea ajunsă stare de lege, de ordine şi de guvernare creează o atmosferă satanică, o pseudo-spiritualitate şi o modalitate de vieţuire satanică. Sunt astăzi organizaţii omeneşti satanizate ce răspândesc satanismul. Satanizarea e mai rea decât păgânismul."
Sursa: Ioan Ianolide, Deținutul profet, Editura Bonifaciu, Bacău, 2009, p. 80
Ioan Ianolide
Ioan Ianolide
1919-1986
"Satana ajunge să stăpânească omul, apoi îl face agent al său, al răului comunitar şi al răului politic. Omul satanizat este un pericol social, cultural, politic şi spiritual. Satanizarea colectivă şi organizată politic este un monument de răutate, ce se asemuieşte sfatului satanic din iad, oştirilor demonilor şi ordinii demonice din iad."
Sursa: Ioan Ianolide, Deținutul profet, Editura Bonifaciu, Bacău, 2009, p. 80
Ioan Ianolide
Ioan Ianolide
1919-1986
"Numai ajungând la o cunoaştere şi stăpânire a sinelui, vei cunoaşte şi stăpâni în bine raporturile cu semenii.'
Sursa: Ioan Ianolide, Deținutul profet, Editura Bonifaciu, Bacău, 2009, p. 132
Ioan Ianolide
Ioan Ianolide
1919-1986
"Tehnica nu poate fi folositoare decât în lumina şi perspectiva libertăţii şi a desăvârşirii omeneşti. Nu există mântuire în afara lui Hristos. "
Sursa: Ioan Ianolide, Deținutul profet, Editura Bonifaciu, Bacău, 2009, p. 156
pagina 163 Lucrarea mântuirii
Ioan Ianolide
Ioan Ianolide
1919-1986
"Mântuirea se lucrează în orice clipă."
Tag-uri:
Sursa: Ioan Ianolide, Deținutul profet, Editura Bonifaciu, Bacău, 2009, p. 163
Ioan Ianolide
Ioan Ianolide
1919-1986
"E necesar ca Biserica să rămână liberă, independentă şi autonomă faţă de stat, tocmai pentru a putea încreştina statele."
Sursa: Ioan Ianolide, Deținutul profet, Editura Bonifaciu, Bacău, 2009, p. 183
Ioan Ianolide
Ioan Ianolide
1919-1986
"Suferinţele ce ni se pricinuiesc au menirea să biciuiască lenea noastră şi să ne lumineze minţile."
Tag-uri:
Sursa: Ioan Ianolide, Deținutul profet, Editura Bonifaciu, Bacău, 2009, p. 185