Editura Anastasia

7 Cuvinte Către Tineri
Preot Gheorghe Calciu
Celălalt Noica
Rafail Noica
Îndemn la simplitate
Ernest Bernea
Opt omilii la Fericiri
Sfntul Grigore de Nyssa