Editura Episcopiei Romanului

Convorbiri duhovnicești, vol. I
Ieromonah Ioanichie Bălan