Editura Institutul de Arte Grafice "Dacia Traiană"

Filocalia, vol. I
Pr. Dr. Dumitru Stăniloae