Editura Institutul Biblic (IBMBOR)

Pedagogul
Sf. Clement Alexandrinul
Regulile mici
Sfântul Vasile cel Mare