Mai jos puteți vedea toate citatele extrase din cartea
Filocalia, vol.III
Filocalia, vol.III
  • Apologeticum
  • -
  • 2005
  • 1
  • -
  • -
Sfântul Maxim Mărturisitorul
Sfântul Maxim Mărturisitorul
580-662
"Răul este abaterea lucrării puterilor (facultăţilor) sădite în fire de la scopul lor şi altceva nimic. Sau iarăşi, răul este mişcarea nesocotită a puterilor naturale spre altceva decât spre scopul lor, în urma unei judecăţi greşite."
Tag-uri:
Sursa: Filocalia, vol.III, Editura Apologeticum, 2005, p. 29, (Maxim Mărturisitorul. Răspunsuri către Talasie)
Sfântul Maxim Mărturisitorul
Sfântul Maxim Mărturisitorul
580-662
"Răul nici nu era, nici nu va fi ceva ce subzistă prin firea proprie. Căci nu are în nici un fel fiinţă, sau fire, sau ipostas, sau putere, sau lucrare în cele ce sunt."
Sursa: Filocalia, vol.III, Editura Apologeticum, 2005, p. 29, (Maxim Mărturisitorul. Răspunsuri către Talasie)
Sfântul Maxim Mărturisitorul
Sfântul Maxim Mărturisitorul
580-662
"Plăcerea nu poate fi niciodată fără de durere. Căci în plăcere e amestecat chinul durerii, chiar dacă pare ascuns celor ce o gustă, prin faptul că domină patima plăcerii."
Tag-uri:
Sursa: Filocalia, vol.III, Editura Apologeticum, 2005, p. 30, (Maxim Mărturisitorul. Răspunsuri către Talasie)
Sfântul Maxim Mărturisitorul
Sfântul Maxim Mărturisitorul
580-662
"Răul orbind mintea omenească, dar deschizând larg simţirea, l-a înstrăinat pe om cu totul de cunoştinţa de Dumnezeu şi l-a umplut de cunoştinţa pătimaşă a lucrurilor ce cad sub simţuri."
Tag-uri:
Sursa: Filocalia, vol.III, Editura Apologeticum, 2005, p. 32, (Maxim Mărturisitorul. Răspunsuri către Talasie)
pagina 35 Neștiința
Sfântul Maxim Mărturisitorul
Sfântul Maxim Mărturisitorul
580-662
"Neştiinţa, sursa cea mai de la început a tuturor relelor."
Sursa: Filocalia, vol.III, Editura Apologeticum, 2005, p. 35, (Maxim Mărturisitorul. Răspunsuri către Talasie)
Sfântul Maxim Mărturisitorul
Sfântul Maxim Mărturisitorul
580-662
"Izbăvirea de toate aceste rele şi calea scurtă spre mântuire este dragostea adevărată, cea din cunoştinţă, a lui Dumnezeu şi izgonirea din suflet a dragostei faţă de trup şi de lumea aceasta."
Sursa: Filocalia, vol.III, Editura Apologeticum, 2005, p. 35, (Maxim Mărturisitorul. Răspunsuri către Talasie)